پنل ارسال ایمیل انبوه

پشتیبانی

  • هزینه دریافت هر صفحه فکس از داخل و خارج از ایران یکسان بوده و معادل یک صفحه محاسبه می گردد.
  • با توجه به اینکه شماره فکس شما در تهران می باشد، مطابق ضوابط مخابرات تهران هزینه ارسال فکس به خارج از تهران متفاوت بوده و به شکل زیر محاسبه می گردد.

 

داخل ایران
کد مخابراتی شهر نام شهر ارسال هر صفحه معادل _____ صفحه محاسبه می گردد
21 تهران 1
26 کرج 1
111 بابل 2
112 حومه بابل 2
121 آمل 2
122 حومه آمل 2
123 قائم شهر 2
124 حومه قائم شهر 2
131 رشت 2
132 حومه رشت 2
141 لاهیجان 2
142 حومه لاهیجان 2
151 ساری 2
152 حومه ساری 2
171 گرگان 2
172 گنبد کاووس 2
173 حومه گرگان 2
174 حومه گنبد کاووس 2
181 بندرانزلی 2
182 حومه بندرانزلی 2
191 چالوس 2
192 حومه چالوس 2
231 سمنان 2
232 حومه سمنان 2
241 زنجان 2
242 حومه زنجان 2
251 قم 2
252 حومه قم 2
255 ساوه 2
256 حومه ساوه 2
273 شاهرود 2
274 حومه شاهرود 2
281 قزوین 2
282 حومه قزوین 2
311 اصفهان 2
312 حومه اصفهان 2
321 شهرضا 4
322 حومه شهرضا 4
323 نائین 2
324 حومه نائین 2
331 نجف آباد 2
332 حومه نجف آباد 2
334 زرین شهر 2
335 حومه زرین شهر 2
341 کرمان 5
342 حومه کرمان 5
344 بم 5
345 سیرجان 5
346 حومه بم 5
347 حومه سیرجان 5
348 جیرفت 5
349 حومه جیرفت 5
351 یزد 4
352 حومه یزد 4
353 حومه یزد 4
361 کاشان 2
362 حومه کاشان 2
371 خوانسار 2
372 حومه خوانسار 2
381 شهرکرد 2
382 حومه شهرکرد 2
391 رفسنجان 5
392 حومه رفسنجان 5
411 تبریز 4
412 حومه تبریز 4
421 مراغه 4
422 حومه مراقه 4
423 میانه 2
424 حومه میانه 2
426 آهار 4
427 حومه آهار 4
431 سراب 4
432 حومه سراب 4
441 ارومیه 4
442 مهاباد 4
443 حومه ارومیه 4
444 حومه مهاباد 4
451 اردبیل 2
452 حومه اردبیل 2
461 خوی 4
462 حومه خوی 4
471 شبستر 4
472 حومه شبستر 4
481 میاندوآب 4
482 حومه میاندوآب 4
491 مرند 4
492 حومه مرند 4
511 مشهد 5
512 حومه مشهد 5
528 تربت جام 5
529 حومه تربت جام 5
531 تربت حیدریه 5
532 حومه تربت حیدریه 5
533 حومه تربت حیدریه 5
534 فردوس 4
535 حومه فردوس 4
541 زاهدان 5
542 زابل 5
543 حومه زاهدان 5
544 حومه زابل 5
545 چابهار 5
546 حومه چابهار 5
547 ایران شهر 5
548 حومه ایران شهر 5
551 نیشابور 4
552 حومه نیشابور 4
561 بیرجند 5
562 حومه بیرجند 5
571 سبزوار 4
572 حومه سبزوار 4
581 قوچان 4
582 حومه قوچان 4
584 بجنورد 4
585 حومه بجنورد 4
611 اهواز 4
612 حومه اهواز 4
631 آبادان 4
632 حومه آبادان 4
641 دزفول 4
642 حومه دزفول 4
651 سربندر 4
652 حومه سربندر 4
661 خرم آباد 2
662 بروجرد 2
663 حومه خرم آباد 2
664 الیگودرز 2
665 حومه بروجرد 2
666 حومه علی گودرز 2
671 بهبهان 4
672 حومه بهبهان 4
681 مسجد سلیمان 4
682 حومه مسجد سلیمان 4
691 رامهرمز 4
692 حومه رامهرمز 4
711 شیراز 4
712 حومه شیراز 4
721 کازرون 4
722 حومه کازرون 4
728 مرودشت 4
729 حومه مرودشت 4
731 فسا 5
732 حومه فسا 5
741 یاسوج 4
742 دوگنبدان 4
743 حومه یاسوج 4
744 حومه دوگنبدان 4
751 آباده 4
752 حومه آباده 4
761 بندرعباس 5
762 بندرلنگه 5
763 حومه بندرعباس 5
764 حومه بندرعباس 5
765 میناب 5
766 حومه میناب 5
771 بندربوشهر 5
772 حومه بندربوشهر 5
773 حومه بندربوشهر 5
781 لار 5
782 حومه لار 5
791 جهرم 5
792 حومه جهرم 5
811 همدان 2
812 حومه همدان 2
831 کرمانشاه 4
832 حومه کرمانشاه 4
834 سرپل ذهاب 4
835 حومه سرپل ذهاب 4
837 کنگاور 2
838 حومه کنگاور 2
841 ایلام 4
842 حومه ایلام 4
851 ملایر 2
852 حومه ملایر 2
861 اراک 2
862 حومه اراک 2
865 خمین 2
866 حومه خمین 2
871 سنندج 2
872 حومه سنندج 2
874 سقز 4
875 حومه سقز 4خارج از ایران
کد مخابراتی کشور نام کشور ارسال هر صفحه معادل ____ صفحه محاسبه می گردد
- کلیه کشورهای جهان 10

پرداخت بانک ملتتمامی حقوق مطالب محفوظ است